ایده بازاریابی برای افزایش فروش

  ایده بازاریابی برای افزایش فروش

هرچقدر استراتژی جامعی برای بازاریابیداشته باشید، باز از دانستن نکاتی جهت هدف گیری دقیق مشتریان محصولات و خدمات تانبی نیاز نخواهید بود. در ذیلهفتاد و سهنکته بازاریابی برایکلیه کسب و کارهای خرد و کلان ارائه می گردد.

 

ایده هایکلی
 

 • نگذارید روزتان بدون پرداختن بهحداقل یک فعالیت بازاریابی شب شود
 • درصدی از درآمد ناخالص خود را بهعنوان بودجه سالیانه بازاریابی تعیین کنید.
 • هر سال اهداف خاص بازاریابی را تعیینو هر سه ماه یک بار آنها را ارزیابی و تنظیم نمایید.
 • یک پوشه برای نگهداری ایده هایبازاریابی اختصاص دهید.
 • هر روز و هر ساعت کارت ویزیت راهمراه تان داشته باشید.


 

بازارهدف

 • نسبت به تحولاتی که شاید روی بازارهدف، محصول یا استراتژی بازاریابی شما تاثیر بگذارد، هوشیار باشید.
 • مطالعات تحقیق بازاریابی دربارهحرفه، صنعت، محصول و گروه های بازار هدف خود را بخوانید.
 • آگهی های رقبای خود را گردآوری کنیدو با مطالعه آنها، اطلاعاتی درباره استراتژی، ویژگی ها و مزایای محصولات آنها بهدست آورید.
 • از مشتریان بپرسید چرا شما را انتخابکردند و خواستار توصیه هایی برای بهبود کیفیت شوید.
 • از مشتریان سابق بپرسید چرا شما رارها کردند.

 

توسعهمحصول
 

 • یک  محصول جدید ارائه دهید.
 • نسخه ای ساده تر، ارزان تر یا کوچکتر از محصول  خود پدید آورید.
 • نسخه ای شکیل تر، گران تر، سریع تریا بزرگتر از محصول  خود ارائه دهید.

 

آموزش ، منابع واطلاعات
 

 • برای کارکنان خود یک صندوق پیشنهاداتبگذارید.
 • در سمینارهای بازاریابی حضوریابید.
 • کتاب های بازاریابی رابخوانید.
 • مشترک نشریات مکتوب و اینترنتیبازاریابی شوید.
 • هرماه یک جلسه بازاریابی با کارکنانیا مباشران خود بگذارید تا درباره استراتژی و وضعیت بازار بحث کنید و ایده های تازهبگیرید.
 • یک مشاور بازاریابی جهت همفکریاستخدام کنید.

 

قیمت گذاری وپرداخت
 

 • ساختار قیمت گذاری تان را تجزیه وتحلیل کنید و ببینید کجای آن نیاز به اصلاح و تنظیم دارد.
 • به مشتریان ثابت،هدیه دهید.
 • در زمانهای خاص محصولویژه با تخفیف ارائه نمایید.

 

ارتباطاتبازاریابی
 

 • برای مشتریان کنونی و بالقوه تان یکخبرنامه منتشر کنید.
 • بروشوری از محصولات و خدمات تان راچاپ کنید.
 • همراه بروشورهای خود یک برگه نظرسنجیبگنجانید که پول تمبرش را شما پرداخته اید. بدین ترتیب می توانید بازخورد ارزشمندیاز مشتریان دریافت کنید.
 • یادتان باشد کارت ویزیت درون جعبهکارایی ندارد، حتما آن را پخش کنید. به هر مشتری بالقوه دو کارت ویزیت و بروشوربدهید تا یکی را نگه دارد و دیگری را به دوستانش بدهد.
 • برای هرکدام از بخش های بازار هدفتان یک کارت ویزیت و بروشور خاص طراحی کنید، (مثلا یکی برای سازمان ها و نهادهایدولتی و یکی برای کاسب کارها و مصرف کنندگان)
 • یک پوستر یا تقویم با آرم شرکت تانچاپ کنید و به مشتریان هدیه بدهید.
 • روی سربرگ، برگه های فاکس یاصورتحساب، شعار یا جمله ای در وصف فعالیت خود به چاپ برسانید.
/ 0 نظر / 4 بازدید