تسعیر ارز

 

 

 

 

 

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 16

تسعیر ارز


استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 16

تسعیر ارز

 

فهرست‌ مندرجات‌

 

شماره‌ بند

          مقدمه‌

     2  -1

          دامنه‌ کاربرد

     6-3

تعاریف‌

7

معاملات‌ ارزی‌

26-8

-                              شناخت‌ اولیه‌

10-8

-تسعیراقلام‌ ارزی‌ درتاریخ‌ ترازنامه‌

14-11

-شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر- نحوه‌ عمل‌ اصلی‌

23-15

-شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر- نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌

26-24

صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌

44-27

-طبقه‌بندی‌ عملیات‌ خارجی‌

30-27

-          عملیات‌ خارجی‌ لاینفک‌ ازعملیات‌ واحد تجاری‌ گزارشگر

33-31

-واحدهای‌ مستقل‌ خارجی‌

40-34

-واگذاری‌ واحد مستقل‌ خارجی‌

42-41

-تغییر طبقه‌بندی‌ عملیات‌ خارجی‌

44-43

افشا

48-45

تاریخ‌اجرا

49

مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌

50


استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 16

تسعیر ارز

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“

مطالعه‌ و بکارگرفته‌ شود.


مقدمه

1  .یک‌ واحد تجاری‌ می‌تواند فعالیتهای‌ خارجی‌ خود را به‌ دو طریق‌ انجام‌ دهد. واحد تجاری‌ ممکن‌ است‌ معاملاتی‌ به‌ ارز انجام‌ دهد یا دارای‌ عملیات‌ خارجی‌ باشد. برای‌ انعکاس‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌ باید معاملات‌ ارزی‌ و صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ به‌ واحد پول‌ گزارشگری‌ (ریال‌) تسعیر شود. موضوعات‌ اصلی‌ در حسابداری‌ معاملات‌ ارزی‌ و عملیات‌ خارجی‌ عبارت‌ از این‌ است‌ که‌ چه‌ نرخی‌ برای‌ تسعیر بکار گرفته‌ شود و آثار مالی ‌ناشی از تغییر نرخ‌ ارز چگونه‌ در صورتهای‌ مالی‌ شناسایی‌ شود.

/ 1 نظر / 7 بازدید
مرتضی ایمانی

سلام وقت بخير... دوست عزيز در نظر دارم تا براي دانشجويان پيام نور واحد گلستان رباط کريم (بهارستان) وبلاگي ارتباطي بسازم. در صورتي که بنده رو در اين امر ياري کنيد ازتون ممنون ميشم به اميد موفقيت و کاميابي شما مرتضي ايماني