روشی نوین برای دستیابی به « تصمیم و انتخاب آینده مردم»

 

روش های مختلفی برای بررسی و پیش بینی تصمیم و انتخاب مخاطبان درباره موضوعات مختلف وجود دارد که در زمینه های مدیریت،بازاریابی ،روانشناسی اجتماعی و ارتباطات به آنها پرداخته شده است.

با توجه به توسعه نقش تکنولوژی های شناخت مغزی و همچنین تاثیر نوروساینس در علوم اجتماعی، روش های نوینی برای شناخت دقیق تر تصمیمات و انتخاب های مخاطبان در آینده به وجود آمده است.

در حال حاضر با استفاده از تکنولوژی های مطالعات مغزی همچون fMRI, Qeeg, Pet, Eyetracking, Erp, Sst, …. امکان تصویربرداری از نقاط مختلف مغز و کنش و واکنش های هر نقطه از مغز فراهم شده است.

با استفاده از این تکنولوژی ها زمینه های مطالعاتی جدیدی با عناوین Neuromarketing, neuropolitics , neurocommunication , neuromedia , neuroeconomic شکل گرفته است. که تمامی این زمینه های مطالعاتی به بررسی عملکرد ذهنی مخاطبان یا مشتریان در موقعیت های مختلف می پردازند.

حافظه که از بخش های مختلفی در مغز برخوردار است، هم مسوولیت نگهداری اطلاعات و خاطرات گذشته را بر عهده دارد و هم مسوولیت محافظت از اطلاعاتی را بر عهده دارد که تعیین کننده نیات آینده و تصمیم های آینده مخاطبان و مشتریان است. این بخش از اطلاعات در بخش پیش پیشانی مغز نگهداری می شود.

بر اساس اطلاعاتی که در ناحیه aPFC مغز نگهداری می شود، امکان دست یابی به نیت و تصمیم و انتخاب آینده مردم فراهم می گردد. همچنین از طریق کمپین های رسانه ای و تبلیغاتی امکان تغییر اطلاعات و نیات مردم نیز امکان پذیرمی باشد. این چنین شناختی از مردم سبب می شود تا بازاریابان سیاسی، بازاریابان تجاری و بازاریابان فرهنگی واجتماعی بتوانند به پیشواز زمان نیامده رفته و مردم را در جهت مورد نظر خود هدایت نمایند.

همچنین با مطالعه بخش نگهدارنده خاطرات در حافظه از طریق روش های نورومدیا، نورومارکتینگ و نوروکامیونیکیشنمی توان به اطلاعات اثرگذار در تصمیم و رفتار مخاطبان دست یافت و با طراحی کمپین تبلیغاتی و ارتباطاتی مناسب نسبت

به جابجایی و پررنگ کردن خاطرات مورد نظر اقدام نمود. چنین کمپینی نیز در آزمایشگاه رسانه (Media Lab) قابل طراحی و پیاده سازی می باشد...


منبع :وبلاگ خواندنی  http://appr.bloghaa.com . که توسط آقای محمد رضا رستمی نوشته می شود و مطالب خواندنی با ارزشی در زمینه ارتباطات کاربردی در آن خواهید یافت .--

/ 0 نظر / 22 بازدید