ایده بازاریابی برای تجارت سود آور

ایده بازاریابی برای تجارت سود آور

 

توسعه محصول
14_یک خدمت، تکنیک یا محصول جدید ارائهدهید.
15_نسخه ای ساده تر، ارزان تر یا کوچک تر از محصول یا خدمت خود پدیدآورید.
16_نسخه ای شکیل تر، گران تر، سریع تر یا بزرگتر از محصول یا خدمت خودارائه دهید.
17_خدمات خود را بهنگام کنید.

آموزش، منابع و اطلاعات
18_یک تیم مشاوره در زمینهبازاریابی و روابط عمومی مرکب از همکاران و صاحبان کسب و کارهای مشابه را گردهمآورید و به تبادل اندیشه و مسائل صنفی بپردازید.
19_برای کارکنان خود یک صندوقپیشنهادات بگذارید.
20_در سمینارهای بازاریابی حضور یابید.
21_کتاب هایبازاریابی را بخوانید.
22_مشترک نشریات مکتوب و اینترنتی بازاریابیشوید.
23_هرماه یک جلسه بازاریابی با کارکنان یا مباشران خود بگذارید تا دربارهاستراتژی و وضعیت بازار بحث کنید و ایده های تازه بگیرید.
24_به انجمن یاسازمان های مرتبط با حرفه تان ملحق شوید.
25_یک پوشه را برای یافتن طراح،نویسنده و سایر حرفه ای های بازاریابی کنار بگذارید.
26_یک مشاور بازاریابی جهتهمفکری استخدام کنید.
27_«سفری خلاق» به شهر یا کشوری مترقی داشته باشید تاتکنیک های بازاریابی آنجا را یاد بگیرید.

قیمت گذاری و پرداخت
28_ساختار قیمت گذاری تان را تجزیه وتحلیل کنید و ببینید کجای آن نیاز به اصلاح و تنظیم دارد.
29_به مشتریان امکاندهید با کارت اعتباری پرداخت کنند.
30_به مشتریان ثابت، تخفیف دهید.
31_شگردهای معامله پایاپای را بیاموزید. به اعضای برخی باشگاه ها، گروه های حرفه ای وسازمان ها در مقابل تبلیغ محصولات و خدمات شما در نشریات شان تخفیف بدهید.
32_برای «پرداخت های سریع» و نقد، تخفیف قائل شوید و از مشتریان ثابت به صورت قسطی پولبگیرید.

ارتباطات بازاریابی
33_برای مشتریان کنونی و بالقوه تان یکخبرنامه منتشر کنید.
34_بروشوری از محصولات و خدمات تان را چاپ کنید.
35_همراه بروشورهای خود یک برگه نظرسنجی بگنجانید که پول تمبرش را شما پرداخته اید. بدین ترتیب می توانید بازخورد ارزشمندی از مشتریان دریافت کنید.
36_یادتان باشدکارت ویزیت درون جعبه کارایی ندارد، حتما آن را پخش کنید. به هر مشتری بالقوه دوکارت ویزیت و بروشور بدهید تا یکی را نگه دارد و دیگری را به دوستانش بدهد.
37_برای هرکدام از بخش های بازار هدف تان یک کارت ویزیت و بروشور خاص طراحی کنید، (مثلا یکی برای سازمان ها و نهادهای دولتی و یکی برای کاسب کارها و مصرفکنندگان)
38_یک پوستر یا تقویم با آرم شرکت تان چاپ کنید و به مشتریان هدیهبدهید.
39_روی سربرگ، برگه های فاکس یا صورتحساب، شعار یا جمله ای در وصففعالیت خود به چاپ برسانید.
40_در بروشورهای خود نظرات مثبت مشتریان دربارهکالا و خدمات خود را به چاپ برسانید.
41_یک فهرست پستی جدید را امتحان کنید. اگر به ثمر ننشست، آن را به فهرست های کنونی پست مستقیم خود بیافزایید یا به فکرکنار گذاشتن فهرستی بیافتید که توقعات شما را برآورده نمی کند.
42_برایبازاریابی به شیوه پست مستقیم از پاکت های رنگی یا بزرگ استفاده کنید یا نامه هاییرا روی کاغذ سفید بدون خط بفرستید تا کنجکاوی گیرنده را برانگیزد.

رابطه با رسانه ها
43_از انتشار نشریات جدید متوجه شویدتا اخبار خود را به رسانه و فرد مناسب بفرستید.
44_در روزنامه های عادی یااقتصادی و نشریات تخصصی مطلب بنویسید.

/ 0 نظر / 5 بازدید